Ekim 1988’de GÜNEY EGE GAZETESİNDE yayınlandı.

Bilindiği gibi Haziran 1998’de yürürlüğe giren TOPTANCI HAL KANUNU ile yaş meyve ve sebze ticaretinin düzenlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler belirlenmiştir.

26 Ağustos tarihli Resmi Gazetede ise TOPTANCI HAL HAKEM KURULLARI YÖNETMELİĞİ yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Köyceğiz, Dalaman ve Ortaca ilçelerinde henüz toptancı hal yoktur. Başta tüketiciler olmak üzere perakendeci ve toptancı esnafımız en az bir tane açılmasını umutla beklemektedir. Hatta zirai ürünlerin vergilendirilmesi ve çiftçilerimizin ürünleri üzerinden yapılacak stopaj kesintileri açısından da önemlidir.

Yaş meyve ve sebze taşıyan araçların denetlenmesi ile serbest rekabeti bozucu eylemlerle, hallerin temizlik, düzen ve nizamından, satışta kullanılan hesaplamaların standart hale getirilmesi, üreticiler ile komisyoncular ve ürünlerin alım- satımıyla ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler arasındaki ihtilaflara kadar birçok sorunun çözümünde bu kurullar hakemlik yapacaktır. KURULLAR SANAYİ VE TİC. İL MÜDÜRLÜĞÜ temsilcisinin başkanlığında belediye, ziraat odası, ticaret odası, komisyoncular ve tüketici derneklerinden birer temsilcinin katılımıyla altı asıl ve yedek üyelerden oluşacaktır.

Başkan ve komisyoncuların temsilcileri hariç bir yıl için seçilen üyeler, üç yıldan daha fazla seçilemezler.

Sabıkalı, kısıtlı ve hüküm giymiş, iflas- konkordato geçirmiş olanlarla, yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olanların üye seçilmeleri mümkün değildir. Hakem kuruluna yazılı ve sözlü başvurular, önem derecesine göre acil olanlar en geç iki gün, diğerleri beş gün içinde sonuçlandırılır.

Toptancı hal hakem kurullarına verilen ceza yetkileri hiç de küçümsenmeyecek derecededir. Belgesiz veya eksik belge ile yaş meyve ve sebze taşıyan araçlardan belediye ve mücavir alanlar içinde yaş meyve ve sebzelerin toptan alınarak sevk edildiği veya perakende satışa sunulduğu araçların tespiti halinde, trafik ruhsatları alınarak 15 gün süreyle faaliyetten men edilmelerine karar verilebilecektir.

Bölgesinde serbest rekabeti önleyici eylemleri tespit eden kurullar, ilgililer hakkında para cezası ile hal dahilinde faaliyetten men kararı ve işyeri tahsislerinin iptali için öneride bulanabilecekler.

26 Ağustos tarihinde yayınlanmış yönetmeliğin beşinci maddesine göre kurulması öngörülen hakem kuruluna üye seçimi ve atama işlemleriyle, 23’ncü maddesine göre de hakem kurullarının çalışmalarını yürütmeleri için belediye ve hal işletmeleri tarafından büro tahsis işlemleri en geç bir ay içinde yerine getirilmesi gerekiyor.

Saygılarımla.

AHMET BAYBARS GÖĞEZ

Bilgi paylaşınca güzel
X

Şifrenizi mi unuttunuz?

Bize Katılın