Aralık 1998’de GÜNEY EGE GAZETESİNDE yayınlanmıştır.

Şirketlerde en önemli varlık “ASLİ DEĞER”dir. Şirket değeri olarak da ifade edilir.

“Kesin olarak tespit edilmesi mümkün olmayan ama tahmin edilmesi şart olan bir sayı, fiyat veya kavram” olarak tarif edilir.

Özellikle halka açık şirketlerde yatırımcılar karar vermeden önce bazı matematiksel ifadeleri de kullanarak, şirketlerin “asli değerini” tespite çalışırlar.

Şirket yöneticileri bunu sadece öğrenmekle kalmaz, sermaye kararlarında, tahminler yaparken, hedefleri belirlerken ve bütçe analizlerinde de göz önünde tutmak zorunluluğu hissederler. Profesyonel yönetim teknikleri uygulanırken şirketin yükselen değerlerini tespit etmek; Yeni strateji ve politikaların belirlenmesinde, performans ölçümleriyle personelin ödüllendirilmesi, sistemler geliştirilmesi ve organizasyon yapılarının oluşturulmasında da önem kazanır.

Kurumda uzun vadeli ve istikrarlı bir değer oluşturulması için çalışanların kültürü ve piyasadaki etkileşimi ile yürütülen işlemlerin tarzını değiştirmek de gerekebilir. Ancak bu çalışmanın başarılı olabilmesi için dinamik bir ortamda sürekli iletişim ve analiz çabalarının devam ettirilmesi gerekir.

Değere dayalı yönetimi benimsemiş olan firmalar bu yüzden müşteri odaklı talep ve isteklere göre değer yaratmalı, yarattığı değeri korumalıdır. Değer oluşumunu tamamlamak, şirketin müşterilerine ve potansiyel müşterilere uygun fiyat ve maliyetlerle farklı kazançlar sağlayabileceğinin de ifadesidir.

Değer oluşturma gayretleri içinde olan şirketler, daha somut adımlar atabilmek için bünyelerinde yeniden yapılanma kararı almak zorundadır.

Yaratılan değerin boşa gitmemesi için etkisiz yönetim tekniklerinden sıyrılmak çok önemlidir. Doğru yönetim, kaynak tahsisi, nakit ve vergi yönetim sistemlerini oturtmak için gerekli tedbirler alınmalıdır. Ayrıca risk yönetimi, rakip analizi ve piyasa istihbaratlarını değerlendirerek insan kaynağını doğru yönlendirip, elde ettiği verileri stratejik planlarını hazırlarken etkili bir şekilde kullanmalıdırlar.

Özellikle risk yönetimi çok önemlidir. Birçok firma bu konuya dar anlamda bakarak fırsatları kaçırmaktadır. Risk yönetimi en azından şu üç başlığı içermelidir;

  1. Riski üstlenme
  2. Fırsatları takip etme
  3. Belirsizlikleri planlayıp, kötü durum senaryoları hazırlama.

Değerin gerçekleştirilmesi ise kısaca yukarda söz ettiğimiz gibi şirket hisselerinin piyasa itibarı ile yatırımcılarının kazançlarına olumlu yansıyacaktır.

Değeri yüksek şirketlerin (kurumların) yeniden yapılanma sürecinde alacakları en önemli kararlar; Bünyelerinde kârsız ve yük getiren bölümlerin tasfiye edilmesi, kâr merkezleri yaratarak organizasyon yapılarını güçlendirmeleri ve her bir birimin kendi bütçe planlamalarını yaparak risklere karşı dirençlerini artıracak tedbirler almak olmalıdır. Saygılarımla.

AHMET BAYBARS GÖĞEZ

Bilgi paylaşınca güzel
X

Şifrenizi mi unuttunuz?

Bize Katılın