İSTANBUL BB- Büyükşehir Belediyesi ile bazı ilçe belediyelerinin 6 ayrı NOT TABLOSU üzerinden 2018’den 2021 yılına aldıkları notları karşılaştırdım. 2023 yılında sıralama değişmiş olabilir. Gebze komşu ilçe, Ankara BB ise İSTANBUL ile benzer ölçekte olduğu için tabloda yer aldı. Tüm ilçe belediyelerini almak istemesem de, AKP’li diğer belediyeler içinde faaliyet raporu ve mali bilgileri çok fazla eksik olanlar var. Not vermekte sorun yaşadığım için listeye almadım.

Yayımlanmış olan 30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARNESİ kitabımda olmayan ilçelere ait bilgileri, 51 İL ve 75 İLÇE BELEDİYESİNİN KARNESİ kitap çalışmamdan alıntı yaptım. Tablolar çok uzun. Burada paylaşamadım ancak, içerikleri hakkında aşağıda bilgi vereceğim. NOT ve detaylar hakkında merak eden olursa e-posta adresine gönderebilirim. Saygılarımla

NOT TABLOSU- 1: BB- BAĞLILAR WEB SİTESİ ŞEFFAFLIK/ HESAP VEREBİLİRLİK BİLGİ- RAPOR- PLANLAR

Her biri 5 puan (Toplam 75) üzerinden not vererek, web sitesinde olması gereken 15 bilgiyi sorguluyoruz;

 1. KENT KONSEYİ LİNKİ
 2. (DIŞ DNT.) SAYIŞTAY- İÇİŞLERİ DENETİM RAPORLARI
 3. MECLİS KARAR ÖZETLERİ (2018’den 2024’e)
 4. STRATEJİK PLAN (2018’den 2023’e)
 5. FAALİYET RAPORU (2018’den 2022’ye)
 6. PERFORMANS RAPOR (2018’den 2023’e)
 7. İÇ DNT. RAPOR (2018’den 2023’e)
 8. İÇ KONTROL UYUM-EYLEM PLANI (2018’den 2023’e)
 9. MALİ DURUM BEKLENTİ RAPORU (2018’den 2024’e)
 10. BÜTÇE- KESİN HESAP- BİLANÇO (2018’den 2023- 2024’e)
 11. MECLİS DENETİM KOMİSYON RAPORU (2018’den 2023’e)
 12. İKLİM UYUM-EYLEM PLANI
 13. ULAŞIM HAL GELİR TARİFE (2018’den 2024’e)
 14. ŞİRKETLER- İŞTİRAKLER BİLGİLERİ VE LİNKLERİ
 15. ARABULUCU- UZLAŞMA- ETİK KURULLAR BİLGİSİ

NOT TABLOSU- 2: BB- BAĞLILAR GELİR KALEMLERİNİN, FAALİYET ALACAĞI VE BORÇLARA ORANI

Her biri 5 puan (Toplam 45) üzerinden, Faaliyet raporu ve Bilançodan 9 bilgiyi sorguluyoruz;

 1. VERGİ GELİRİ ARTIŞ- EKSİLİŞLER TL (2018’den 2021’e)
 2. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ ARTIŞ- EKSİLİŞLER TL (2018’den 2021’e)
 3. BAĞIŞ- YARDIM GELİRİ ARTIŞ- EKSİLİŞLER TL (2018’den 2021’e)
 4. DİĞER GELİRLER ARTIŞ- EKSİLİŞLER TL (2018’den 2021’e)
 5. SERMAYE GELİRİ ARTIŞ- EKSİLİŞLER TL (2018’den 2021’e)
 6. GEÇMİŞ DÖNEM ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR ARTIŞ- EKSİLİŞLER TL (2018’den 2021’e)
 7. BÜTÇE GELİR PERFORMANSI % (2018’den 2021’e)
 8. KİŞİLER VE FAALİYET ALACAKLARINDAKİ ARTIŞ- EKSİLİŞLER % (2018’den 2021’e)
 9. TOPLAM BORÇLARDAKİ ARTIŞ- EKSİLİŞLER ARTIŞ- EKSİLİŞLER % (2018’den 2021’e)

NOT TABLOSU- 3: BB- BAĞLILAR GELİR ARTIŞ % ORANININ, SERMAYE- BORÇ ARTIŞINA ORANI

Her biri 5 puan (Toplam 65) üzerinden, Faaliyet raporu ve Bilançodan 13 bilgiyi sorguluyoruz;

 1. SERMAYE ARTIŞI % (2018’den 2021’e) 
 2. SERMAYE ARTIŞI TL (2018’den 2021’e) 
 3. GELİR ARTIŞI % (2018’den 2021’e)
 4. GELİR ARTIŞI TL (2018’den 2021’e)
 5. GELİR- GİDER FARKI TL/ % (2018’den 2021’e)
 6. SERMAYE ARTIŞININ GELİR ARTIŞINA ORANI % (2018’den 2021’e) 
 7. KAMU BORCU TL (2018’den 2021’e) 
 8. BANKA BORCU TL (2018’den 2021’e) 
 9. DIŞ BORÇ TL (2018’den 2021’e)   
 10. TOPLAM BORÇ ARTIŞ- EKSİLİŞİ TL/ % (2018’den 2021’e) 
 11. ŞİRKET SAYISI (2018’den 2021’e) 
 12. İŞTİRAK SAYISI (2018’den 2021’e) 
 13. YKÜ SAYISI (2018’den 2021’e) 

NOT TABLOSU- 4: BB- BAĞLILAR GELİR ARTIŞ TL ORANININ, SERMAYE- ALACAK- KAMU BORCU ORANI

Her biri 5 puan (Toplam 55) üzerinden, Faaliyet raporu ve Bilançodan 11 bilgiyi sorguluyoruz;

 1. 241 HESAP ŞİRKET SERMAYE TL (2018’den 2021’e) 
 2. 240 HESAP İLBANK SERMAYE TL (2018’den 2021’e) 
 3. 240+ 241 TOPLAM SERMAYE FARKI % (2018’den 2021’e) 
 4. 140 HESAP KİŞİ ALACAĞI TL (2018’den 2021’e) 
 5. 12+ 22 HESAP GRUBU FAALİYET ALACAĞI TL (2018’den 2021’e) 
 6. ALACAKLAR TOPLAMI % (2018’den 2021’e) 
 7. TOPLAM BORÇ ARTIŞ- EKSİLİŞİ % (2018’den 2021’e) 
 8. GELİR- GİDER TL (2018’den 2021’e)
 9. TOPLAM SERMAYENİN GELİRE ORANI % (2018’den 2021’e) 
 10. TOPLAM ALACAKLARIN GELİRE ORANI % (2018’den 2021’e)
 11. TOPLAM BORÇLARIN GELİRE ORANI % (2018’den 2021’e)

NOT TABLOSU- 5: BB- BAĞLILAR PERSONEL SONUÇLARI VE İSTATİSTİKLERİ

Her biri 5 puan (Toplam 50) üzerinden, Faaliyet- Performans raporundan 10 bilgiyi sorguluyoruz;

 1. MEMUR ÇALIŞAN SAYILARI ARTIŞ- EKSİLİŞ Ad/ % (2018’den 2021’e)
 2. SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN SAYILARI ARTIŞ- EKSİLİŞ Ad/ % (2018’den 2021’e)
 3. KADROLU İŞÇİ ÇALIŞAN SAYILARI ARTIŞ- EKSİLİŞ Ad/ % (2018’den 2021’e)
 4. GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞAN SAYILARI ARTIŞ- EKSİLİŞ Ad/ % (2018’den 2021’e)
 5. KHK’LI İŞÇİ ÇALIŞAN SAYILARI ARTIŞ- EKSİLİŞ Ad/ % (2018’den 2021’e)
 6. TOPLAM ÇALIŞAN SAYILARI ARTIŞ- EKSİLİŞ Ad/ % (2018’den 2021’e)
 7. ENGELLİ ÇALIŞAN SAYILARI ARTIŞ- EKSİLİŞ Ad/ % (2018’den 2021’e) 
 8. HÜKÜMLÜ- TERÖR MAĞDURU ÇALIŞAN SAYILARI ARTIŞ- EKSİLİŞ Ad/ % (2018’den 2021’e)
 9. AİLE BAKANLIĞI ÇOCUK YURDUNDAN ÇALIŞAN SAYILARI ARTIŞ- EKSİLİŞ Ad/ % (2018’den 2021’e)
 10. TOPLAM ENGELLİ- HÜKÜMLÜ- TERÖR ÇALIŞAN SAYILARI ARTIŞ- EKSİLİŞ Ad/ % (2018’den 2021’e)

NOT TABLOSU- 6: BB- BAĞLI, BİT PERSONEL- MALİ VERİLER- KAMU KAYNAĞI HESABI ANA TABLO

Her biri 5 puan (Toplam 60) üzerinden, Faaliyet raporu ve Bilançodan Belediyeye ait 12 bilgi sorguluyoruz;

 1. TOPLAM ENGELLİ- HÜKÜMLÜ- TERÖR ÇALIŞAN SAYILARI ARTIŞ- EKSİLİŞ Ad/ % (2018’den 2021’e)
 2. MEMUR ÇALIŞAN SAYILARI ARTIŞ- EKSİLİŞ Ad/ % (2018’den 2021’e)
 3. KADROLU İŞÇİ ÇALIŞAN SAYILARI ARTIŞ- EKSİLİŞ Ad/ % (2018’den 2021’e)
 4. SÖZLEŞMELİ İŞÇİ ÇALIŞAN SAYILARI ARTIŞ- EKSİLİŞ Ad/ % (2018’den 2021’e)
 5. GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞAN SAYILARI ARTIŞ- EKSİLİŞ Ad/ % (2018’den 2021’e)
 6. KHK’LI İŞÇİ ÇALIŞAN SAYILARI ARTIŞ- EKSİLİŞ Ad/ % (2018’den 2021’e)
 7. TOPLAM ÇALIŞAN SAYILARI ARTIŞ- EKSİLİŞ Ad/ % (2018’den 2021’e)
 8. NET GELİR ARTIŞ- EKSİLİŞLER TL/ % (2018’den 2021’e)
 9. NET GİDER ARTIŞ- EKSİLİŞLER TL/ % (2018’den 2021’e)
 10. NET GELİR- GİDER FARKI TL (2018’den 2021’e)
 11. NET GELİR- GİDER FARKI % (2018’den 2021’e)   
 12. GELİR- GİDER ARTI/ EKSİ BAKİYESİNİN KAMU KAYNAĞINA KATKISI TL (2018’den 2021’e)

Her biri 5 puan (Toplam 55) üzerinden, Faaliyet raporu ve Bilançodan BİT’lere ait 11 bilgiyi sorguluyoruz;

 1. ŞİRKET- İŞTİRAK SAYILARI ve HİSSE PAYLARI (2018’den 2021’e)
 2. ŞİRKET ÇALIŞAN SAYILARI (2018’den 2021’e)
 3. ŞİRKETLER ENGELLİ- HÜKÜMLÜ- TERÖR ÇALIŞAN SAYILARI ARTIŞ- EKSİLİŞ Ad/ % (2018’den 2021’e)
 4. YKÜ- Yönetim Kurulu Üye SAYILARI (2018’den 2021’e)
 5. BANKA BORCU 300+ 400 HESAPLAR (2018’den 2021’e)
 6. SATICIYA BORÇ 320 HESAP (2018’den 2021’e)
 7. KAMU BORCU 36 HESAP GRUBU+ 438 HESAP (2018’den 2021’e)
 8. GYG- Genel Yönetim Gideri (2018’den 2021’e)
 9. SERMAYE ARTIŞI TL/ % 242+ 247 HESAPLAR (2018’den 2021’e)
 10. NET SATIŞ TL (Gelir tablosu 2018’den 2021’e)
 11. NET kar TL (Gelir tablosu 2018’den 2021’e)
BELEDİYELERNOT TABLO-1NOT TABLO-2NOT TABLO-3NOT TABLO-4NOT TABLO-5NOT TABLO- 6NOT TABLO-6 ŞİRKETLERTOPLAM NOT
GEBZE
C- 15
33245933253711222
İBB
A-6
50252417212838203
SULTANBEYLİ C-152722502992810175
MALTEPE
C-16/C-17
3821432413324175
B. ÇEKMECE
C- 14
412338307266171
ANKARA
A-5
702425188250170
ESENYURT
C-19/C-19
372143305229167
KADIKÖY
C-16
36184515112015160
ŞİŞLİ
C-14
28222122152323154
PENDİK
C-18/C-19
3117271862317139
ÜSKÜDAR
C-17
352223082522135
ESENLER
C-16
2821292081413133
SİLİVRİ
C-12/C-13
22232954298120
BEŞİKTAŞ
C- 12
361521316261118
ATAŞEHİR
C-16
362015412206113
TAM NOT75456555506055405

*Partilere göre renklendirilmiştir.

*C-12/ C-13 örneğinde, 2018 yılında C-12 sınıfı olan belediye, 2021’de C-13 sınıfına yükselmiş demektir.

Bilgi paylaşınca güzel
X

Şifrenizi mi unuttunuz?

Bize Katılın