Sayın Adnan Akat’tan alıntıdır.

Siyasetçiler ve karar verici bürokratlar ile iktidarda olanlar bu kavramları içselleştirebilse, Türkiye çok daha farklı bir noktaya ulaşır.

MANEVİ TEMEL HAKLARIMIZ FELSEFE:

Günümüz insanlığının bugüne gelişteki en önemli değeri, sorgulama hakkıdır. Sorgulama ve yön çizebilme adına insanların felsefeye ihtiyacı vardır. İnsanlığı geleceğe taşıyan en büyük değer felsefedir. Bu hak yaşamanın farkındalığıdır.

  1. Felsefe hayata anlam kazandıran en büyük değerdir. Maneviyatı arttıracak felsefeler üretmek toplumun daha mutlu yaşamasına neden olacaktır. Felsefecilerin temel amacı insanların ve canlıların anlamlı bir hayat sürmesini sağlamaktır.
  • Belirlenmiş manevi konularda evrensel değer katmak başta felsefecilerin, sonra manevi kurulun birinci önceliğidir. 
  • İnsanlara ve canlılara manevi değer katmak ve geleceği mevcudiyetten daha iyiye taşımak tüm vatandaşların sorumluluğudur.
  • Ana felsefemiz, insanlığın neden yaşadığını, bilinçli bir farkındalıkla anlamasını sağlamaktır.

YAŞAMA NEDENLERİMİZ;

İlk olarak manevi anlamda hayattan haz almak. 

İkinci yaşama nedenimiz mevcut ve oluşturulacak dünya nimetlerinden faydalanmak. Bu doğarken atalarımızın bize kazandırdığı en doğal haktır. Bu hakkı bizden almak isteyen herkes, insanlığın düşmanı olarak görülmelidir. Dünya nimetlerini, kaynak israfı olmadan, çevreye zarar vermeden, geleceği düşünerek, imkanlar ve sınırlar çerçevesinde, hak ederek kazanılması ve tüketilmesi gerekmektedir.  En büyük nimet ise maneviyat, bilgi ve akılcılıktır (felsefe).

Üçüncü yaşam nedenimiz insanlığa, canlılara ve geleceğe değer katmaktır.

  • Evrensel felsefemiz; insanlığı manevi anlamdaki tüm değerler karşısında, aynı bilgi ve bilinç düzeyine ulaştırmaktır. Bu anlamda tüm kültürleri, dinleri, felsefeleri ve devlet yönetimlerini irdeleyip içindeki doğruları süzerek, Evrensel ölçekte manevi değerleri oluşturmak en önemli amacımız olmalıdır.
  • Manevi değerleri anlamak, idrak ettirmek ve hayata geçmesini sağlamak ikinci ana felsefimizdir. O yüzden manevi kavramların tanımı, anlatımı herkesin anlayıp kavrayabileceği düzeyde olacaktır. Manevi değerlerin eğitimi sürekli devam edecek, idrak düzeyine göre bir üst seviyeye çıkarılacaktır. Manevi kavramların ehliyeti olacaktır. İnsanlar ehliyet alana kadar bu kavramlar öğretilmelidir.
  • Tüm manevi ve felsefi kavramlar beş süreçte ele alınmalı, manevi değerlerle ilgili yazılacak kitaplar tüm insanlığı kapsamalıdır. (Örnek SEVGİ)

     (a) Sevgiye dinlerin yaklaşımı kitabı. 

     (b) Sevgiye felsefecilerin yaklaşımı kitabı.

     (c) Sevgiye devletlerin yaklaşımı kitabı.

     (d) Sevgiye kültürel yaklaşım kitabı. (Gelenek, görenek, yardımlaşma, atasözleri, geçmiş ve bugüne yansımış kültürel değerler, örf, adet vb.) 

     (e) Sevgiye evrensel yaklaşım kitabı. 

Bu dört ana unsurun ışığında evrensel manevi kavramlar elde edilir. Elde edilen evrensel manevi kavramlar kurulca kabul edildikten sonra anayasaya adaptasyonu sağlanmalıdır. Bu süreçlerin oluşumunda görev alacak kurullar, manevi kurulların içinden ve evrensellik yaratma adına diğer ülkelerin kurullarından karma olarak oluşturulması zorunludur.

ADNAN AKAT VE AHMET BAYBARS GÖĞEZ’İN KATKILARIYLA

EYLÜL 2020

Bilgi paylaşınca güzel
X

Şifrenizi mi unuttunuz?

Bize Katılın