Aralık 1998’de GÜNEY EGE GAZETESİNDE yayınlandı

Vergi yasalarında yapılan değişiklerle 01.01.1999’dan itibaren yeni kavramlarla tanışacağız. Bize göre de olumlu bir gelişme olan “esnaf muaflığı” bunlardan birisi.

Aşağıdaki satırlarda bu kapsama girenler ile muaflıktan yararlanma şartlarını açıklayacağız. Ancak bir ay sonra yürürlüğe girecek bu uygulama için ilgili kurumların hazırlıklı olup, olmadıklarını bilmiyoruz.

  1. Motorlu nakil araçlarını kullanmamak şartı ile gezici olarak bir işyeri açmaksızın perakende ticaretle uğraşanlar.
  2. Bir iş yeri açmadan gezici olarak ve doğrudan tüketiciye iş yapanlar, hallaç, kalaycı, musluk tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun- kömür taşıyıcısı ve kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar.
  3. Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar ile aynı yerlerde, aynı işleri bir iş yeri açarak yapanlardan, kendi işinde bilfiil çalışanlar, gerçek usulde vergiye tabii olmayanlar.
  4. Nehir, göl ve denizlerde, su geçitlerinde toplam 50 rusum tonalito dahil makina ve motorsuz nakil vasıtaları işletenler, hayvanla veya bir adet hayvan arabası ile nakliyecilik yapanlar.
  5. Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar veya nakliyeciliği devamlı hale getirmeksizin ara sıra ücret karşılığı eşya ve insan taşıyan çiftçiler.
  6. Hariçten iş olmadan ve makine kullanmadan evde havlu, örtü, çarşaf, fırça, yapma çiçek, ip ve urganları dükkân açmaksızın satanlardan, kendi işinin başında bulunup bizzat çalışanlar ile ticari ve mesleki faaliyetleri nedeni ile gerçek usulde gelir vergisine tabii olmayanlar.
  7. Yukarıda sözü edilen işlerden başka Danıştay mütalaası üzerine Maliye Bakanlığınca kabul ve ilan edilen ticaret ve sanat işi ile uğraşanlar.

Görüldüğü gibi şu anda belki de götürü usulde vergiye tabii bazı kişilerin bile “esnaf muaflığı” kapsamına girmesi mümkün görülüyor.

Kesinlikle yazar kasa kullananlar, pazarlarda gıda- bakkaliye ve temizlik maddelerini sabit işyerlerinin önünde sergi açarak aynı türden malları satanlar ile giyim eşyası, süs eşyası, değeri yüksek ev eşyası satanlar “esnaf muaflığı” kapsamına alınmayacaklar.

Bir iş yeri açmadan gezici milli piyango bileti satanlar ile gerçek ve tüzel kişilerin mallarını ücret almadan kapı, kapı dolaşarak tüketiciye satanlar da gelir vergisinden muaftır. Komisyon ve prim alanlardan stopaj kesintisi yapılacaktır.

Esnaf muaflığından nasıl yararlanılacağına gelince;

Bu vasıfları taşıyanların ilgili esnaf odalarına kayıt olup, durumlarını belgeleyerek, belediyeden “esnaf muaflığı” belgesi almaları gerekiyor. Bu belge bir yıl geçerlidir.

Bu kişiler defter tutmayacak ve beyanname vermeyecektir. Ancak faaliyetleri ile ilgili satın aldıkları mal ve giderlere ilişkin belgeleri saklamak zorundadırlar.

Yapılan kontrollerde satın aldıkları malları belgelendiremeyenlerin “esnaf muaflığı” belgesi derhal iptal edilecektir.

Umarım esnaf odaları ile belediyelerimiz, bir ay sonra başlayacak uygulama için gerekli hazırlıklarını tamamlamıştır. Küçük esnafımıza hayırlı olsun. Saygılarımla.

AHMET BAYBARS GÖĞEZ

Bilgi paylaşınca güzel
X

Şifrenizi mi unuttunuz?

Bize Katılın