NOT: Tam olarak tarihini hatırlamıyorum. Muhtemelen 2008-2009 arası olabilir. Enerji bakanlığı ile görüşmüştüm. Yönetmelik için önerilerimi istemişlerdi. Aynen aktarıyorum.

“Sayın Budak DİLLİ,

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları yönetmeliği konusunda bazı düşüncelerimi yararlı olması dileğiyle aşağıda ifade etmeye çalışacağım.

A. Enerji verimliliği konusunda önerilerim.

1. Yerel yönetimlerin denetim yetkisi arttırılmalıdır.

2. Devlet dairelerinin tümü sarfiyatsız lamba kullanmalıdır. Konut ve işyerlerinde sarfiyatsız lamba kullanımı şart koşulmalıdır.

3. Kaçak elektrik kullanımı nedeniyle kesilen cezalar ve karbon emisyonu ortalamalarının üzerinde olan işyerleri denetlenerek tedbir almayanlar için ceza takdir edilmeli ve bu cezalar kamuoyuna duyurulmalıdır.

4. Kesilen bu cezalarla satın alınacak sarfiyatsız ampuller, yoksul kesimlere belediyeler aracılığıyla dağıtılmalı sarfiyatsız ampul kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

5. Gönüllü elektrik tasarrufu sistemi belli bir tarihten sonra zorunlu kılınmalıdır.

6. Tüm yerel yönetimlerin sokak aydınlatma lambalarında güneş enerji paneli kullanmaları zorunlu kılınmalıdır.

7. Trafik fahri müfettişliği gibi enerji tasarrufu konusunda da halk arasından fahri müfettişler seçilmeli, bunlara ceza kesme yetkisi verilmelidir. Yetkileri yönetmelikte detaylandırılabilir.

8. Gelişmiş ülkelerde konutlara oturma izni alabilmek için yenilenebilir enerji yatırımı ve yalıtım şartı vardır. Enerji verimliliği kanunu EKB- Enerji Kimlik Belgesi ve yalıtımda bazı yenilikler ve zorunluluklar getirmiş olsa da uygulama ileri tarihlere bırakılmıştır. Bu tarihler daha da öne alınmalıdır. Hatta mevcut konutlar için özendirici teşvikler verilmelidir.

9. Belediyeler imar ve inşaat izinlerinde yenilenebilir enerji imkanlarına göre çatı yapılması konusunda takipçi olmalıdır. Bu tip yatırımları yapanlara ruhsat harç indirimleri yapılmalıdır.

B. Yenilenebilir enerji yönetmeliği konusunda önerilerim.

1. Evlerde ve işyerlerinde elde edilen elektriklerin kullanılmayan kısımları sisteme geri verilebilmeli ve daha sonra kullanılan elektrik miktarından mahsup edilmelidir.

2. Sadece işyerleri için değil, apartmanlar, siteler, toplu konutlar da kuracakları yenilenebilir enerji yatırımlarıyla kendi ürettikleri 200 KW a kadar elektrik üretimlerini kendi trafolarını kurarak abonelikleri devam ederken kullanabilme ve ürettikleri fazla elektriği sisteme geri verebilmelidirler. Yani mahsuplaşma mutlaka olmalı, bu konuda varsa sistem gereksinimi ve eksiklikler, ortak projelerle giderilebilmelidir.

3. Sisteme geri verilecek fazla elektrik aynı zamanda elektrik depolanmasında kullanılacak akü ihtiyacını da gereksiz kılacağı için hem yatırım maliyetleri düşer, hem de çevre kirliliği açısından akü kullanımı ve eski akülerin imhası problemi ortadan kalkmış olacaktır.

4. Amerika, Kanada ve Bazı Avrupa ülkelerinde yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik yatırımları için %50 ye varan hibeler verilmektedir. Yönetmelikte sadece işyerleri için değil konutlar için de yatırım maliyetinin karşılanması için geri ödemesiz dönemi en az 1 yıl olmak üzere 5-10 yıl ödemeli yatırım kredileri verilebilmelidir. Ayrıca şu anda 500.000 YTL’ye kadar yatırımlarda %20 hibe uygulamasına, konutlar da dahil edilmeli, mümkünse bu hibe kademeli olarak arttırılmalı ve daha net bir şekilde tanımlanmalıdır.

5. Küçük yatırımların (200 KW ve altı) proje ve başvuru prosedürü sadeleştirilmeli, sadece bakanlık web sayfasından değil, yerel yönetimlerce de halka duyuru yapılmalıdır.

6. Devlet ihalelerinde ortalama karbon emisyonundan daha fazla karbon ve metan dioksit üreten firmalardan satın alım yapılmamalı veya Orman bakanlığının aldığı ağaçlandırma bedeli gibi bu firmalardan karbon emisyonu azaltma bedeli adında hak edişlerinden kesinti yapılmalıdır.

7. TSE tarafından Türkiye’deki firmaların Karbon haritası çıkartılmalı. Ambalajların üzerine ISO ve TSEK belgesi gibi bu değerlerini de yazmaları şart koşulmalı ve Tüketicilere bu konuda bildirim yapılmalıdır. Aksi halde her şeyi devletten bekleyen özel sektör bu konuda yapabileceklerini de yapmayıp havamızı kirletmeye devam edecektir.

8. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları konusunda sivil toplum kuruluşları bilgilendirilmeli. Özellikle tüketici dernekleri ile çevre dernekleri ve üyelerine düzenlenecek kurslarla verilecek eğitimler sonrasında sertifika verilmelidir.

9. Tüm askeri kuruluşlarda vatani görevini yapmakta olan askerlerimize, askeri okullarda okuyan öğrencilere ve emekli olacak olan subay-astsubaylara verilecek enerji verimliliği ve tasarrufu eğitimleri sonrasında bir sertifika verilebilir.”

Saygılarımla,

Ahmet Baybars GÖĞEZ

Bilgi paylaşınca güzel
X

Şifrenizi mi unuttunuz?

Bize Katılın