DUYURULAR

19.06.2021 tarihli RG’de yayınlanan 7327 say. Kanunla; 492 Harçlar kanunu, 634 Kat mülkiyeti kanunu “cins değişikliği”,

Belediye-Tapu arasında TAKBİS sisteminin kurulması mecburiyeti.

1319 Emlak V kanunuyla kamulaştırmada Emlak V borç hesap ve ödemesi.

İSKİ bağlantı- iştirak bedelleri düzenlenmiş ve bazı maddeler eklenmiştir.

Kanunun tümüne MEVZUAT bölümünden ulaşabilirsiniz.

Son eklemelerle MEVZU AT bölümünde 240 KANUN, BKK, DİĞER MEVZUAT, YÖNERGE, TEBLİĞ, GENELGE, YÖNETMELİK link uzantılarıyla birlikte kullanıma sunulmuştur.

MEVZUAT bölümünde YEREL YÖNETİMLER için 113 KANUN, 5 BKK, 10 DİĞER MEVZUAT, 2 YÖNERGE, 19 TEBLİĞ, 5 GENELGE, 63 YÖNETMELİK olmak üzere toplam 217 bilgi link uzantılarıyla herkesin kullanımına sunulmuştur.

KIRSAL MAHALLE VE KIRSAL YERLEŞİK ALAN YÖNETMELİĞİ 15 NİSAN 2021 TARİHLİ RG’DE YAYINLANDI.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210415-2.htm

ATADAN DEDEDEN KALANLAR İLE GÜNEY EGE GAZETESİ 1998- 2000 ARASI YAYINLANAN YAZILARIMIZ EKLENECEKTİR.

YURT DIŞINA GRİ PASAPORTLA KİŞİLER GÖNDEREN 6 BELEDİYE HAKKINDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA AÇTI.

https://www.dunya.com/gundem/6-belediye-hakkinda-sorusturma-acildi-haberi-618353

Haftalık yayınlanan GÜNEY EGE GAZETESİNDE 1998- 1999 yıllarında yayınlanmış 40’dan fazla yazım olmasına rağmen ancak 26 yazımı bulup siteye ekleyebildim.

29 Nisan 2021 tarihli RG’de BELEDİYE MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 4’NCÜ MADDESİ DEĞİŞTİRİLDİ; Salt çoğunluk; Belli bir sayının yarısından fazla olan çoğunluğu,”

Eskisi; “5393 sayılı Belediye Kanununun 22. maddesine göre; Buna göre belediye meclisi, üye tam sayısının salt
çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir” şeklindeydi.
“Belli sayı” ne demek?

OSB- Organize Sanayi Bölgelerinden İlan ve Reklam Vergisi alınmasında Belediyelerin yetkisi.

https://mevzuattakip.com.tr/mevzuat/organize-sanayi-bolgelerinde-belediyelerin-ilan-ve-reklam-vergisi-tahsil-yetkisi

2022 ÖRGÜTLERİN YÖNETİMİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ

X

Şifrenizi mi unuttunuz?

Bize Katılın