Aralık 1998’de GÜNEY EGE GAZETESİNDE yayınlanmıştır.

Yeniden yapılanma çalışmalarının şirket içindeki başarısı, başta şirket yöneticileri olmak üzere çalışanların bunu anlamaya çalışması, detaylandırma ihtiyacı hissetmesi ve sisteme katılmalarıyla mümkün olacaktır.

Deneyimler göstermiştir ki bu sürece girmiş organizasyonlarda değer esaslı yönetime geçmede aşağıdaki üç aşama yaşanmaktadır;

 1. Konusuna hakim olup akademik kapasiteleri ve bilgi birikimleriyle yeniden yapılanma metodolojileri ve performans ölçümleri hakkında her şeyi bilen konuşmacılar kürsüye çıkar anlatırlar fakat bir türlü uygulamada görev almazlar. Tartışmalar yönetim kurulu çerçevesinden daha aşağılara yansıtılmaz. Bu nedenle görünürde herhangi bir değişim yaşanmadığı için gerçek bir değer artışı da başarılmamış olur.
 2. Konuya temkinli yaklaşarak aşmak isteyen yöneticiler vardır. “Hiç olmazsa birimlerin birinde başarı yakalayıp, diğer birimlere sonra gireriz” düşüncesine sahiptirler.
 3. Bir de işletmenin her bölümünde, değerlerin geliştirilmesinin farkında olan yönetimler vardır. Yapılan işin felsefesini şirketin en alt kademelerine kadar taşır. Dahası değer değişiminin geniş çaplı bir eğitim seferberliği ve işletme içi iletişimin arttırılmasıyla mutlaka başarılması gereken büyük bir atılım olduğuna, tüm çalışanları inandırma gayreti içine girerler.

Uzmanlar sağlıklı bir yeniden yapılanma sürecinde, işletmenin bu üç aşamayı da sabırla geçirmesini öneriyor.

Yukarıdaki düşünce aşamalarını kazasız atlatan şirketlerin, değer oluşturma için gerekli olan beş anahtarı kullanma zamanı gelmiştir;

 1. Kurumsal stratejilerin ve hedeflerin oluşturulması.
 2. Kaynak tahsisi ve planlama.
 3. Performans yönetimi.
 4. Teşvik ve ödüllendirme.
 5. İletişim ve raporlama.

Burada en önemli konu “Stratejilerin ve hedeflerin belirlenmesi” olup, diğerleri ekonomi- işletme biliminin gereklerine göre şekillenecektir.

Kurumsal stratejilerin ve hedeflerin oluşturulması:

 • Şirket hedefleriniz nelerdir?
 • Şirketinizin tarifi nedir?
 • Faaliyet konunuz/ konularınız nelerdir?
 • Hedeflerinize ulaşmak için izleyeceğiniz yollar nelerdir?
 • Karlılığınızı arttırmak için nasıl bir yol izleyeceksiniz?

İlk üç madde şirket üst yönetimince şekillenirken, diğer maddeler yeniden yapılanma ekibinin geliştireceği stratejilerle oluşacaktır. Şöyle ki;

 • Sermayenin daha fazla getiri sağlayacak karlı alanlara yönlendirilmesi.
 • İşletmeyi, müşteri potansiyelini ve yatırım fırsatlarını arttırmak.
 • İşletme risklerini üstlenerek doğru şekilde yönetebilmek ve hedeflenen zamanda riskleri çözmek.
 • Rekabeti ve Pazar payına etki eden dinamikleri doğru analiz edebilmek.

Kaynak tesisi ve planlama:

Stratejilerin belirlenmesini takiben insan, bilgi birikimi ve finans kaynakları doğru şekilde kullanılmalıdır. Stratejileri desteklemeyen ve maksimum karlılığı hedeflemeyen kaynak kullanımı kabul edilemez. Ana şirket ve bağlı birimler/ şirketler arasında yapılacak performans ölçümlerinde, yatırımlara değer katacak alanlara öncelik verilerek planlamalar yapılmalıdır. Saygılarımla.

AHMET BAYBARS GÖĞEZ

Bilgi paylaşınca güzel
X

Şifrenizi mi unuttunuz?

Bize Katılın