Tüm partilere eşit mesafedeyim. Parti kurma gibi bir hayalim yok.!

1-Köyleri cazibe merkezi yapardım. GSMH’dan köylüye vereceğim paylarla, tarımsal üretimde yerinde ve yenilenebilir enerji tesisleri kurup, kayıtlı çiftçilere elektriği bedava, ikametini köye taşıyanlara su ve elektriği %50 ucuz verirdim. Elektriği olmayan birkaç köye seçimlere kadar hibrid sistemle örnek elektrik üretim tesisi kurarım ki bana inansınlar. İl- ilçe merkezlerinden 5 km+ uzakta olan tüm yerleşim birimleri için yüksek gerilim hatları için acele kamulaştırma, hat döşeme, bakım, onarım ve tahsilat yapılmasına son verir. Hibrid teknolojilerle elektrik üretim ve depolama sistemleri kurarak, yerli sanayiye iş alanı açardım. Aynı zamanda istihdamı da artırır. (Neredeyse her gün RG’de kamulaştırma kararı var.)

2-Yine GSMH payıyla Hayvancılığın önündeki en büyük engellerden birisi olan veteriner hakimiyeti yerine, hayvan sağlığı ve yetiştiricilerin sosyal güvence eksikliğine çözüm bulurdum. Türkiye’nin ikinci canlı nüfusu için mobil araçlarla takviyeli TARIMSAL HAYVAN HASTANELERİ kurup, muayene ve ilaç ücreti almayarak, TARSİM’i sağlık sigortası da yapacak şekilde yeniden yapılandırırdım.

3-İlk planda belediye meclis üyelerinin yarısını, muhtar gibi adaylar arasından seçileceğini, ileride başkan dahil tüm meclis üyelerinin vatandaş tarafından liyakatli adaylar tarafından seçileceğini ilan ederdim. Muhtar, Kent konseyi başkanı, en çok üyeye sahip işçi sendika temsilcisinin meclisin doğal üyesi olacağını, en çok oy alan ikinci muhtar adayının muhtar yardımcısı olarak ve muhtar ile aynı özlük haklara sahip olmasını sağlardım. (Böylece muhtar meclis ve komisyon çalışmalarına gidince işler aksamaz. Muhtar da toplantı başına ödenek alacağı için gelir seviyesi yükselir.)

4-Tarımsal üretim ve pazarlama kooperatifleri kurarak, ürünlerin en yakın tüketim merkezlerine ulaşması için yerel yönetimlerle ortak projeler yapılmasını şart koşardım. Bu konuda yerel yönetim mevzuatındaki eksiklikleri giderirdim. (Gıda krizi ve karbon salımını azaltmak için Glaskow COP26 kararlarından birisidir.)

5-Yerel yönetimlerin kaynaklarını artırıp, denge- denetleme sistemi kurar, bölgesel kalkınma ve refahın yaygınlaşmasında ek görevler vererek daha fonksiyonel hale getirirdim. Sayın Mansur YAVAŞ bunda ciddi aşamalar kaydetti. (1390 belediye ve yaklaşık 4000 şirketi, genel bütçeye yakın kamu kaynağı kullanıyor. Liyakatli ellerde ve ciddi bir denetimle kaynakların verimli kullanımı ve bu hedeflere ulaşmak mümkün.)

6-Siyasetten arındırılmış yerel yönetimlerin yaklaşık 10 bakanlıkla ilişkisini düzenlemek için her siyasi partinin katkılarını ve kamu kaynaklarının kullanımını koordine edecek bir bakanlık kurardım.

7-AÇLIK, GIDA KRİZİ, ENERJİ KRİZİ, AFET ÖNCESİ VE SONRASI HAZIRLIKLAR konularında somut taahhütler vererek, mümkünse pilot uygulama örnekleri/ simülasyonlar yapardım. Kızılay’dan çadır beklemek dışında şu an yapılan hiçbir hazırlık yok.

https://abaybarsgogez.net/gelecegin-yerelyonetim-anlayisinda-afet-yonetimi-ve-acil-mudahale-koyu-konsepti/

8-Bu tedbirlerle işsizliğin köpüğünü almayı, kısmi/ kademeli ithal ikamesi ile yerli ürünlere özendirmeyi ve kırsal bölgelerde kendi, kendine yeterli küçük ölçekli çiftlik modelleriyle (TİCARİLEŞMİŞ KENTSEL TARIM) insanların üstündeki umutsuzluğu kaldırır, makro ekonomik politikalar ve yapısal tedbirleri YERELDE KALKINMA POLİTİKALARI üzerine oturtacağıma insanları ikna etmeye çalışırdım. Asla siyasal İslam izlenimi verecek söylem ve eylemler içine girmez, siyasetin ve siyasetçinin hizmet için var olduğunu ve devletin memurları olduklarını kuvvetli şekilde ifade ederdim. Mansur YAVAŞ başardı.

Sanırım şimdilik bu kadar yeter. Diğer projelerimi ve parti programımı daha sonra açıklayacağım!!

Sevgiler ve saygılar sunuyorum.

Bilgi paylaşınca güzel
X

Şifrenizi mi unuttunuz?

Bize Katılın