2018’den 2021’e Covıd-19 sürecinde İBB ve Şirketlerinin Mali Performansı

Beni takip eden okuyucularım bilirler. Belediyelerde Faaliyet Raporlarının Önemi-I ve II başlıklarında İBB ve İstanbul ilçe belediyelerinin bir bölümünü kapsayan analizlerimi birinci yılın sonunda paylaşmıştım. Bu yazımı daha iyi anlamak ve karşılaştırma yapabilmek için aşağıdaki yazılarımın okunmasında yarar olduğunu düşünüyorum.

Bu Kurban bayramında bolca zaman varken, Türkiye’deki tüm belediyeler hakkında yaptığım bir kitap çalışmasından alıntı yaparak, İBB, İSKİ, İETT ve şirketlerinin mali performans sonuçları ve faaliyet raporlarının analizi araştırmalarımın kısa bir özetini paylaşmak istedim.

Çalışmamı İBB üst yönetimi ile ilgili bağlı kuruluşlar ve şirketleriyle paylaştım.   

Amacım sayın İMAMOĞLU ve ekibinin yaptıklarını ve başarılarını gölgelemek veya değersizleştirmek değil. Bencileyin bir bakış açısıyla Türkiye’de en büyük bütçelere sahip belediye ve şirketlerinin, diğer belediyeler ve şirketlerine örnek olması umuduyla “Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla” paylaşımıdır.

Hemen bir tespitimi tekrar etmek isterim. 1391 belediyenin %75- 80’i web sitelerinde Faaliyet raporlarını ve Bağımsız denetimden geçmiş Mali tablolarını yayınlamıyor. Yayınlayanlardan % 75- 80’i şirketlerinin personel sayıları ve mali verilerini Faaliyet raporlarında paylaşmıyor.

Efendim bizim kadrolarımız yetersiz o yüzden hazırlayamıyoruz savunmalarına güler geçerim. Örnekler veriyorum. Belediye meclislerinde her Nisan ayında görüşüp kabul ettikleri Faaliyet raporlarını kamuoyu ile standartlara uygun olarak paylaşmaları kanunen zorunlu. “Belediyenin duvarına astık” da savunma gerekçesi değil. Hiç bilmiyorlarsa benim yaptığım gibi birkaç belediyenin web sayfasına girip baksınlar.

Konumuza gelirsek;

Her holding kendi konsolide bilançosu ile birlikte, konsolide denetim ve faaliyet raporunu hazırlar/ hazırlamak zorundadır. Yöneticilere ve kamuoyuna bilmesi gerektiği kadar açıklama yapılır. Bu hazırlık aynı zamanda geleceğe yönelik planlama ve stratejilerin belirlenmesi açısından da çok yararlıdır. Umarım tüm belediye başkanları için de hazırlanıyordur. Hazırlayan yoksa ben talip değilim ama bazı ipuçları/ öneriler vermemi inşallah yanlış anlamazsınız. Her belediye artık bir holding veya şirketler grubu haline geldiği için böyle örnek verdim. Eğer şirketler grubu veya holdingi yönetip denetleyemiyorsanız şirketleri feshedin. Yeni şirketler kurmayın.

Hazırladığım aşağıdaki tabloda verdiğim veriler, şirketlerin web sitelerinde eğer yayınlanmışsa; Faaliyet raporları ve Mali tablo bilgilerinden alınmış olup, yayınlamayan şirketlerin bilgileri İBB 2018 ve 2021 Faaliyet raporunda liste halinde verilen GELİR ve GİDER bilgilerinden alıntıdır. Eksik olanlar benzer şirketlerdeki bilgilerle karşılaştırılarak/ tahmin edilerek Genel Yönetim Giderleri ile Net kar tahminleri yapılmıştır. Lütfedip şirket yöneticileri, aşağıda kalem, kalem belirttiğim eksiklikleri bu e-posta sonrası gidererek/ tamamlayarak bana yollar ve/ veya web siteleri standart hale getirilerek eksikler giderilirse doğruya yakın olarak tablomu güncellerim.

Bahsettiğim Türkiye’deki tüm belediyelerle ilgili araştırmam için henüz ilk 11 büyükşehiri inceledim ve gördüğüm aksaklıkları ve eksikleri yaklaşık 200 e-posta göndererek paylaştım. Maalesef geri dönüş ve ilgi %5 bile değil. Böyle olmaz sayın başkanlar. Konuşurken “liyakatli belediyecilik..” diye söze başlayıp, kamuoyuna paylaşılması kanuni zorunluluk olan bir İÇ DENETİM belgesini saklayarak, kendinizi BAŞARILI, ŞEFFAF ve HESAP VEREBİLİR olarak tanımlayamazsınız.

Bu arada önemli bir noktayı hatırlatmak isterim. Şirketlerin Faaliyet raporu hazırlaması şart değildir. Nitekim bazı şirket yöneticilerinin itirazı olmuştur. Doğrudur da.! Ancak iştirakler hariç Belediye şirketleri kamu sermayesi ile kurulmuş olup, kullandıkları sermaye ve ürettikleri kaynaklar “Kamu kaynağı” kapsamındadır. Esasen bizim önem verdiğimiz konu da “KAMU KAYNAĞI” olma özelliğidir. Faaliyet raporu ve Finansal tabloları hazırlayan şirketlerin örnekleri belediyeniz ve diğer belediyelerin şirketlerinde de mevcuttur.

Biraz da empati yapmak için bağışlarsanız; Kurban bayramı tatili idari izinle uzatıldığında BELTUR AŞ personeli sınırlı sayıyla da olsa çalışırken, bazı şirketlerin santralını Perşembe ve Cuma günü aradığımda “Bayram nedeniyle kimse çalışmıyor” cevabını alınca, kendilerini kamu kuruluşu gibi görüyorlar galiba! diye düşünmeden edemedim. Yani işine gelince kamu kurumu, işine gelmeyince özel şirket olmaz.!

Bu arada 5393 Sy. Belediye Kanunu ile 5018 Sy. Kanun ve yönetmeliklerde belediyelerin hazırlayacakları Faaliyet raporlarının, belediye şirketlerinin personel ve mali tablolarını da kapsaması gerektiği açıkça yazılmaktadır. Burada mali tablodan kasıt Bilanço ve en azından Gelir tablosu olup, İBB Faaliyet raporlarındaki gibi sadece GELİR ve GİDER miktarlarının belirtilmesi beklenen amaca hizmet etmez. (Eski yönetimden kalan bu alışkanlığın düzeltilmesi için ilgililere gerekli talimatı vereceğinizi düşünüyorum.) İBB üst yönetiminin buna dikkat etmeyip, Faaliyet raporunda şirketler hakkında yetersiz bilgi vermesiyle, Türkiye’deki tüm belediyeler ve şirketlerini incelediğim çalışmam için doğru bilgilere ulaşabilmek adına binlerce sayfa Faaliyet raporu, Sayıştay denetim raporlarını (Henüz 2021 raporları yayınlanmaması işimi zorlaştırdı) ve Ticaret Sicil gazetelerini okumak zorunda kaldım/ kalıyorum. Yetmedi Google hazretlerinden de arama yaparak bazı eksik bilgileri tamamladım. Birilerinin kulaklarının çınladığına eminim..!! Araştırmacı yazarlık Türkiye’de maalesef böyle bir şey.! İki- üç katı araştırma yapmak zorundasın.

Örnek olarak Bursa BB 2021 ve Antalya BB 2018 ile 2021 Faaliyet raporlarını gösterebilirim.

Bursa BB web sitesinde 2 sene önce Faaliyet raporu yoktu. Eleştirmiştim. Hatta beni arayıp hatırlattığım için teşekkür ettiler. Bu sefer de hazırladıkları örnek Faaliyet raporu nedeniyle e-posta göndererek teşekkür ettim. Engelli ve hükümlü sayılarına kadar vermişler. (Engelli ve hükümlü kotaları tam olarak uygulansa iş- güç sahibi olacakları için belediyelerin sosyal yardım bütçeleri azalır, refah artar. Biraz önce Sayın Nebati açıklama yaptı; Türkiye’de sosyal yardım alanların sayısı 4,3 milyon kişiye ulaşmış.) Siyasi partilerin sayın Genel başkanları ile Yerel yönetimlerden sorumlu Genel başkan yardımcıları, belediye başkanlarına bu kotaları asgari seviyede (hatta daha fazla) uymaları konusunda uyarı yapsalar, büyük hizmet etmiş olurlar.

En çok personel çalıştıran şirketiniz İSPER AŞ 2018 Faaliyet raporunu web sitesinde yayınlamazken, 2021 Faaliyet raporunda personelin belediyenin hangi kurumlarında kaç kişi ile hizmet verdiği belirtilmemiş. İSTGÜVEN AŞ ise 2018 ve 2021 Faaliyet raporlarını hiç yayınlamamış. İSKİ ise destek personelini neden ASFALT AŞ’den almış anlayamadım.. Hiç mi güvenlik personeli ve 696 KHK veya İSPER AŞ personeli yok? Nitekim Sayıştay 2018 İBB raporunda olmasa da, 2020 raporunda personel sayıları içinde 696 KHK personelinin sayısı da yazılı.

Nedenini anladığım kadarıyla şöyle yorumluyor Sayıştay; “Aynı zamanda vatandaşlar ve kamuoyu için bir denetim belgesi olan Faaliyet raporu”nda yazılı hizmetleri üreten kurumlar, bu işleri kaç kişiyle başarmış? Zaten ana yüklenici olarak kıdem tazminatı dahil her türlü sorumlulukları kurumlarda değil mi!?

Hiç aklımızdan çıkmamalı; “Yönettiğiniz kurum, bugün birçok bakanlıktan daha fazla kamu kaynağı kullanıyor ve Türkiye’nin ilk 10 holdingi arasındadır.” O halde raporlamalar ve kurumlar/ şirketler arasındaki koordinasyon ve bilgi paylaşımı büyük resmi görecek şekilde çok daha detaylı ve profesyonelce hazırlanmalı, ilgili kısımları da kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Bunları ilgililerden istemek hakkınız olduğu kadar, sorumluluğunuz ve göreviniz.

BAKANLIKLAR2018 BÜTÇE2021 BÜTÇE
ADALET BAKANLIĞI13.714.000.000 TL22.800.000.000 TL
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI3.300.000.000 TL5.700.000.000 TL
ENERJİ BAKANLIĞI2.400.000.000 TL3.100.000.000 TL
KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI4.000.000.000 TL4.100.000.000 TL
SANAYİ BAKANLIĞI5.800.000.000 TL4.700.000.000 TL
ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İKLİM BAKANLIĞI2.000.000.000 TL3.300.000.000 TL
EKONOMİ/ TİCARET BAKANLIĞI5.600.000.000 TL6.500.000.000 TL
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI3.200.000.000 TL4.450.000.000 TL
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI14.100.000.000 TL22.800.000.000 TL
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI21.700.000.000 TL32.300.000.000 TL
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI7.300.000.000 TL10.600.000.000 TL

FORTUNE 500 EN BÜYÜK ŞİRKETLER
EPİAŞ63.800.000.000 TL105.800.000.000 TL
TÜPRAŞ88.550.000.000 TL63.250.000.000 TL
BİM32.300.000.000 TL55.500.000.000 TL
FORD OTOMOTİV AŞ33.300.000.000 TL49.450.000.000 TL
THY62.850.000.000 TL46.450.000.000 TL
PETROL OFİSİ AŞ49.900.000.000 TL43.700.000.000 TL
AHLATÇI KUYUMCULUK AŞ24.900.000.000 TL41.500.000.000 TL
ARÇELİK26.900.000.000 TL40.870.000.000 TL
OPET43.000.000.000 TL38.600.000.000 TL
EREĞLİ DEMİRÇELİK27.000.000.000 TL32.000.000.000 TL

İBB ve şirketlerinin toplam sonuçları aşağıdaki tabloda; (Detay tablolar var ama paylaşmadım.)

ŞirketSermaye (x000) 2018/ 20212018 Brüt/ Net Satışlar F. Rapor/ G. Tablo2018 Brüt/ Net Giderler F. Rapor/ G. Tablo2018 Genel Yönetim Gideri2018 Brüt/ Net Kar/ Zarar2021 Brüt/ Net Satışlar F. Rapor/ G. Tablo2021 Brüt/ Net Giderler F. Rapor/ G. Tablo2021 Genel Yönetim Gideri2021 Brüt/ Net Kar/ ZararY.K.Ü 2018/ 2021
 ABCDEFGHIJ
TOPLAM7.082.141/ 7.346.71418.164.71517.133.5691.059.1811.013.63332.743.53730.264.2951.524.4362.412.456414/ 483

İSTATİSTİKLER- YORUMLAR

Genel Yönetim gideri oranı 2018%5,83
Net Karlılık 2018%5,58
Brüt karlılık 2018%7,17
Genel Yönetim gideri oranı 2021%4,66
 Net Karlılık 2021%7,37
Brüt Karlılık 2021%8,15
YKÜ başına maliyet 2018TL2.192,92
YKÜ başına maliyet 2021TL3.156,18
Top. Kamu kaynağı (A+B+E) 2018TL26.260.489
Top. Kamu kaynağı (A+F+I) 2021TL42.502.707
İBB+BAĞLI KURULUŞ+ ŞİRKETLER+ İŞTİRAKLER KAMU KAYNAĞI 2018TL52.667.362
İBB+BAĞLI KURULUŞ+ ŞİRKETLER+ İŞTİRAKLER KAMU KAYNAĞI 2021TL83.782.454
İBB 2018’den 2021’e kamu kaynağı artışı%63,38
İSKİ 2018’den 2021’e kamu kaynağı artışı%9,42
İETT 2018’den 2021’e kamu kaynağı artışı%57,54
ŞİRKET/ İŞTİRAKLER 2018’den 2021’e kamu kaynağı artışı%80,26
2018’den 2021’e kamu kaynağı artışı%59,08

NOT: Tablo bilgileri yaklaşık değerler olup, açık kaynaklardan derlenmiş, bulunamayan bazı değerler yazar tarafından tahmini yazılmıştır.

DİP NOTLAR:

-Rakamlar (x1.000) olarak belirtilmiştir.

-B-C-F-G sütunlarındaki bilgiler, kurum ve şirketlerin web sitesindeki Faaliyet raporları ile Mali tablolarından alınmış olup, eksikler İBB 2018 ve 2021 Faaliyet raporundaki GELİRLER ve GİDERLER bilgilerinden alınmıştır.

Kırmızı sütundaki bilgiler (C ve G) Gelir tablosu Genel Faaliyet giderleri içinden alındı.

-İştiraklerde YKÜ giderleri şirketlere ait olduğu için ayrıca gösterilmemiştir.

-İştiraklerin ciro/ satış hasılatı ve temettü payları Kamu kaynağına dahil değildir.

-YKÜ maliyeti içinde Genel müdür ve yardımcıları ile danışmanlar da var. (YK Üyeleri zaten denetim ve danışmanlık hizmeti verir. Neden ayrıca şirket üst yönetimi Danışman tutar anlamakta zorluk çekiyorum.)

Düşünceme göre “Belediyelerin kullandığı kamu kaynakları, merkezi hükümetin bütçe kaynaklarına denk veya fazladır.” Bu nedenle de çok önemlidirler. İddiamı ete- kemiğe büründürmek için büyükşehirlerden başlayarak tüm il- ilçe- belde belediyeleri ve şirketleri/ iştiraklerinin faaliyet raporlarını ve web sitelerini inceleyerek, personel sayıları ve gelir tablolarındaki bilgileri tablo halinde düzenlemeye çalışıyorum. Yani sadece İBB için yapılan bir çalışma değil. Çalışmamın sağlıklı sonuçlar verebilmesi için sayın başkanlardan ilgi bekliyorum. Böylece İBB için yaptığım bu analizleri ve daha fazlasını, tüm belediyeler için de yapabileceğim.

Bu yaptıklarıma “BOŞ İŞ” hatta “Türkiye’nin bunca sorunu varken başka işin mi yok” diyenler bile çıkacaktır. Haklı da olabilirler ama ben Yerel Yönetimlerdeki Sistemsel Sorunların çözülmesi halinde toplum kesimlerinde yaşanan birçok sorunun daha kolay çözülebileceğine inananlardanım. Makro seviyedeki sorunlarla tabii ki birileri uğraşıp çözmeli. Devlet kurumlarında bile sağlıklı şekilde belediyeler- şirketleri- iştiraklerin personel ve mali verileri olmadığı gibi şirketlerinin sayıları da tam olarak bilinmiyor. Cimer’e yaptığım başvuruya gelen cevap ile bunu belgeledim. 100 yıllık bir devletin hala böyle bir envantere sahip olmaması hayret verici.!

Faaliyet raporlarında doğru ve yeterli bilgilerin olması halinde araştırmacılar, akademisyenler, hukukçular, kamu yöneticileri ile basın ve medya emekçileri de çalışmalarında doğru sonuçlara ulaşabilir. Bu yazımda mali veriler ağarlıklı yaptığım değerlendirmeler yanında avukatlar dava sonuçlarını, şehir plancıları ve çevre kuruluşları kendi çıkarımlarını, raporları inceleyerek yapabilirler.

TESPİTLERİM

İBB

 1. Sayıştay 2018 denetim raporu ile 2018 İBB Faaliyet raporundaki personel sayıları farklı. 3-5 kişi olsa neyse de, 350 kişiye yakın olunca dikkat çekici.
 2. Sayıştay 2020 denetim raporunda 23.916 KHK personeli olduğu yazılı. Ayrıntılar verilmemiş. İSPER AŞ 2021 Faaliyet raporunda 16.258 kişi çalıştığı yazılı olduğuna göre, bir yıl içinde İSPER AŞ personel sayısı bu kadar artmış olabilir mi, yoksa İSKİ’de olduğu gibi diğer şirketlerden personel mi çalıştırılmış anlayamadım! Faaliyet raporu olmadığı için İSTGÜVEN AŞ kaç güvenlik görevlisini İBB’de görevlendirmiş bilemiyoruz!
 3. Belediye Faaliyet raporlarında yasalar gereği şirketlerle ilgili belirtilmesi gereken ve şirketlerin web sitesinde de aynı şekilde teyidi gereken bilgiler şunlar olmalı; SERMAYE- ORTAKLIK PAYLARI- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ- ÜST YÖNETİM- ÇALIŞAN SAYILARI (696 KHK ayrıca)

Ayrıca her şirket web sitesinde BTH- Bilgi Toplumu Hizmetleri bulunmalı ve BELGELER bölümü içeriği dolu olmalı. Son üç yıllık olması uygunsa da, döneminiz öncesi 2018 yılının da karşılaştırma yapmak için bulunmasında yarar var. Nitekim bu çalışma ile görevi devraldığınız 2019 yılından itibaren 3 senede, Covid-19 salgınına rağmen %59,08 kamu kaynağı artışı yapmayı başarmışsınız. Yani her yıl ortalama %20 büyüme sağlamışsınız.

 • Belediyenizin ve şirketlerinizin web sitesinde mutlaka ortak e-posta adresi olmalı. Maalesef olmayanlar var. Mevcutlar içinde de standart yok. İBB beyazmasa/ cozummerkezi@ibb.istanbul kullanırken, bağlı kuruluşlar ve şirketler info@.. pazarlama@.. Şirket ismi@… iletişim@… bilgi@… vb. ortak adresler kullanıyor. Hatta web siteleri www.sirket.istanbul olduğu halde hala @com.tr uzantısı kullananlar var.
 • Sayıştay 2019 denetim raporunda iştirakler ve sermaye payları liste halinde verilmiş. İBB Faaliyet raporunda bu bilgiler yok. Araştırdım; Havaist AŞ İBB hisseleri ile Kuzey Maden AŞ ve Güney Maden AŞ hisse ve faaliyet bilgilerine ulaşamadım. Hala duruyorlar mı? Havaist hisse payı %4’den %1’e mi düştü? Yoksa %0 mı?
 • Eski Ticaret Kanununa göre AŞ’lerin asgari 5 ortak olma şartı 6102 Sy. TTK ile tek ortağa inmiş olsa da, %0,0001 gibi hisseye sahip ortaklar duruyor. Başta Eskişehir BB olmak üzere çoğu belediye “TEK ORTAKLI” yapıya geçti. Gereksiz yazışma ve muhasebe işlemleri yüzünden hem zaman, hem de yazışma ve ilan maliyetleri ortadan kalkar.
 • Nedense göreve geldikten sonra şirketlerin YKÜ- Yönetim Kurulu Üye sayılarını tavan olan 19’a çıkarmak konusunda büyük kararlılık gösterdiniz.! 2021 yılında kurduğunuz İSETAŞ AŞ’de bile 12 YKÜ var. İmza yetkilisi olan sadece üç bilemedin dört kişi. İştirakler ve İSKİ dahil 500 YKÜ her ay huzur hakkı alıyor. Bazıları özel sağlık sigortası ve bilemediğimiz ama tahmin ettiğimiz prim- lojman- harcırah- telefon- araç- yakıt vb. destekler de alıyor. YKÜ giderleri toplamı şirketlerin karlarına yakın. Şirketlerin kuruluş amaçlarından birisi de belediyeye kaynak yaratmak/ aktarmaktır. Bu haliyle belediyeye aktarılması gereken kaynaklar, liyakat konusu tartışmalı bir grup seçkin partili ve/ veya taraf kişiye aktarılmış olmuyor mu? Bu durumda “İstanbullunun kuruşuna sahip çıktığınızdan” bahsedebilir miyiz? Eskişehir BB başkanı duayen belediyeci Sayın Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN hocayı örnek aldığınızı söylemiştiniz. Belediyenin 5 AŞ ve 5 Ltd. Şti var. Ltd. Şti. de YKÜ yok. 5 AŞ’de 6 YKÜ var ve bildiğim kadarıyla huzur hakkı da almıyorlar. Çünkü belediye personeli olarak maaş alıyorlar.
 • YKÜ sayılarının fazlalığı yüzünden 1 kişi görevden ayrılsa bile ticaret sicil gazetesi ilan edilmek zorunda. Lütfen inceler misiniz, gazetede her ilanın bedeli ne kadar? Özellikle kriz döneminde “Gelir değil, Gider muhasebesi” uygulanmalı. Atalarımız “İşten değil, diş’ten artar” diye boşuna dememiş. YKÜ için şirketlerin yaptığı harcamalar azalırsa, kredi kullanımları ve finansman giderleri de düşecek ve çarpan etkisiyle çok daha yüksek gelir elde ederek, İBB hizmetleri için kaynak yaratılacaktır.
 • Genel müdürlerin YKÜ olduğunu görüyorum. Yeni göreve başladığınızda bazı şirketlerin Genel kurulları geç toplandığı için Yönetim Kurulları düştü. Genel müdür de yönetim kurulu üyesi olduğu için yetkisiz kaldı. Buna rağmen gördüğüm kadarıyla imza atıp görevlerine devam ettiler. Denetçiler bu dönemleri inceledi mi? Sorun yok mu? Yönetim kurulu içinden murahhas üye olarak bir kişi aynı zamanda Genel müdür (CEO) atansa farklı olabilir. Ancak müşterek imza ve limit belirlenmişse bazı satın alım ve personel/ yönetici atamalarında yetkisizlik yaşanır. Yönetim kurulu icrayı denetler. Genel müdür icracı olup hem de denetimci olmamalı.
 • 2018 Ticaret sicil gazetelerinde YKÜ ve başkanın alacağı huzur hakları ilan edilirken, 2021’de yok. Şirketlerin web sitelerini incelerken üst yöneticiler arasında Danışmanlar olduğunu görüyorum. YKÜ aynı zamanda danışman değil mi? 6102 TTK göre 1/ 3 oranında Bağımsız YKÜ atama hakkınız var. Borsadaki şirketlerde 19 YKÜ var mı? Bazı profesyonellerin transferinde ücret sistemi yeterli olmadığı için ek gelir kaynakları yaratmış olabilirsiniz ama bu durum iktidarı eleştiren partiniz sözcülerinin söylemleriyle tezatlık oluşturmuyor mu?
 • 6102 Md. 398 göre şirketlerin web sitelerinin tescil edilmiş olması gerekiyor. Şirketlere ait okuduğum hiçbir Ticaret Sicil gazetesinde böyle bir karara rastlamadım.

ŞİRKETLER:

 1. AĞAÇ AŞ bilgi@agac.istanbul 2018 Gelir tablosu yok. 2018 ve 2021 personel sayıları yok.
 2. BELBİM AŞ e-posta adresi yok. 2018 ve 2021 personel sayısı yok. Sayıştay 2019 raporunda 494 kişi var.
 3. BELTUR AŞ info@beltur.istanbul BTH yok. Mali tablo 2017 ve 2019 var. Personel sayıları yok.
 4. BİMTAŞ bimtas@bimtas.istanbul BTH- Belgelerde sadece 2021 mali bilgileri var.
 5. BOĞAZİÇİ AŞ info@bogaziciyonetim.com.tr BTH var ama Finansal bilgiler yok. Personel sayıları yok.
 6. İSTENERJİ info@enerji.istanbul Personel sayıları yok. Sayıştay 2019’da 281 kişi yazılı.
 7. HALKEKMEK AŞ ihe@ihe.istanbul 2018 finansal bilgiler ve personel sayıları yok.
 8. GÜVENSU e-posta adresi, BTH, Finansal bilgiler, personel sayısı yok. 2020 faaliyet raporu var.
 9. HAMİDİYE SU AŞ bilgi@hamidiye.istanbul BTH- Belgelerde finansal veriler yok. Faaliyet raporunda Bilanço yarım çıkmış, Gelir tablosu yok. 2018 mali bilgilerini 2019 raporundan buldum. 2021 yok. Personel sayısı yok.
 10. İSTTELKOM AŞ info@isttelkom.istanbul Finansal bilgiler var ama personel sayıları yok.
 11. İGDAŞ e-posta adresi yok. BTH- Belgelerde finansal veriler ve raporlar bölümü yok. Genel yönetim giderleri 262.410.298 TL.
 12. İSBAK AŞ info@isbak.istanbul 2018 Faaliyet raporu olmayınca personel sayıları da yok. Karlı bir şirket olsa da Gelir tablosunda 15 milyon Finansman gideri neden var anlayamadım.!
 13. İSFALT AŞ isfalt@isfalt.com BTH- Belgeler sadece 2019 finansal bilgiler var. 2018 ve 2021 yok. Faaliyet raporundan 2018 bilgilerini aldım ama 2021 finansal ve personel bilgiler yok.
 14. İSTGÜVEN AŞ info@istguven.istanbul BTH- Belgelerde 2019- 2020- 2021 Faaliyet raporları var ama içi boş. Finansal bilgiler ayrıca var ama personel sayılarına ulaşamadım.
 15. İSPARK AŞ info@ispark.istanbul Web sitesinde e-posta adresi yoktu. Faaliyet raporunda yazıyordu. Oradan alıp gönderdim ama engellendim. Niye engelliyorsun? Varsa ulaşabileceğimiz başka adresiniz web sitenizde paylaşın o halde.! 2018 faaliyet raporunda 696 KHK personel sayısı yok. 2021’de var. 2021’de 10.221.553 TL vergi ertelemesi yapılınca 1.791.000 TL kar çıkmış. 2021 yılı faaliyet raporunun yarısı yok.
 16. İMAR AŞ imar@imar.istanbul BTH- Belgelerde Faaliyet raporu- Finansal bilgiler yok. Personel sayısı da yok.
 17. İSTAÇ AŞ istac@istac.istanbul BTH- Belgeler bölümü yok. 2018 Faaliyet raporu yok. Bilgileri 2019 raporundan aldım. 2021 Faaliyet raporunda YKÜ ve üst yönetime sağlanan huzur hakkı, ücret, ikramiye ve benzeri mali menfaatlerin toplam brüt tutarı 5.630.316,74 TL yazsa da Gelir tablosu Genel yönetim giderleri 99.125.000 TL olup birçok şirkette böyle uyumsuz bilgiler var. Bu farkı nasıl açıklıyorsunuz?
 18. İSTON AŞ pazarlama@iston.istanbul BTH- Belgelerde 2018 finansal bilgiler yok ama Faaliyet raporunda var. Personel sayıları yok.
 19. İSYÖN AŞ bilgi@isyon.istanbul BTH- Belgeler bölümü yok. Faaliyet raporları da yok. Finansal/ mali bilgiler ile personel sayılarına ulaşamadım.
 20. KİPTAŞ bilgi@kiptas.com.tr Bu adrese gönderdiğim e-posta engelleniyor. O zaman niye web sitende ilan ediyorsun kardeşim? BTH- Belgelerde 2018 Faaliyet raporu ve mali veriler yok. 2019 raporundan mali verileri, Sayıştay 2019 raporundan 2018 personel sayısını aldım. 2021 Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar faaliyet raporunda 4.566.981 TL, Gelir tablosu Genel Yönetim giderleri 96.173.000 TL. Bu farkı nasıl açıklıyorsunuz?
 21. KÜLTÜR AŞ iletişim@kultur.istanbul Sadece 2020 ve 2021 Faaliyet raporu var. 2018 personel ve mali verilerini 2019 Sayıştay denetim raporundan aldım.
 22. MEDYA AŞ iletişim@medya.istanbul BTH yok. Mali bilgiler sekmesinde mali tablolar ve bilgi yok. Faaliyet raporları olmadığı için personel bilgileri yok. 2020’de yaptığım eleştirilere rağmen hala gelişme olmaması enteresan.! Halbu ki konusu gereği örnek olması gerekirdi.
 23. METRO AŞ info@metro.istanbul Faaliyet raporu 2018 ve 2021 var ama Mali bilgiler 2019- 2020- 2021 var.
 24. OTOBÜS/ ULAŞIM AŞ e-posta adresi yok.
 25. ŞEHİR HATLARI AŞ info@sehirhatlari.istanbul BTH- Belgelerde Faaliyet raporu ve Mali bilgiler olmayınca personel sayıları da yok. Sayıştay 2019 raporunda 816 personel olduğu yazılı.
 26. İSPER AŞ info@isper.istanbul BTH yok. Sadece 2021 faaliyet raporu var. Personel sayısı var ama kurum/ şirket bazında yok. Çekirdek kadro kaç kişi belli değil.
 27. SPOR AŞ info@spor.istanbul
 28. UGETAM AŞ ugetam@ugetam.istanbul BTH- Belgelerde hiçbir bilgi yok. Sadece 2020 faaliyet raporu var.
 29. İYA AŞ web sitesi çalışmıyor. E- posta adresi yok. İstanbul Yatırım Ajansına yönlendiriliyor.
 30. 29 İSETAŞ info@isetas.istanbul BTH yok. Mali veriler ve faaliyet raporu yok.

Sevgiler ve saygılar sunarım

Bilgi paylaşınca güzel
X

Şifrenizi mi unuttunuz?

Bize Katılın